انجمن آرامش Olika grupper

کلیسای آرامش


انجمن آرامش


در راستای تلاش خادمین و اعضا کلیسای آرامش مجموعه ای منسجم و هدفمند در قالب انجمن تشکیل شده است که چهار چوب کلی این انجمن شامل فعالیتهای فرهنگی - اجتماعی و هنری می باشد. انجمن آرامش در حالی که در قلب کلیسا شکل گرفته با تشکیل گروه های مختلف هنری - ورزشی و تفریحی در صدد فراهم آوردن فضای فرهنگی مناسب در سطحی قابل قبول برای ایجاد فعالیت های اجتماعی و تقویت روحیه نشاط و جمع پذیری در میان اعضا و شرکت کنندگان در انجمن می باشددر همین راستا از کلیه علاقمندان در رده های سنی کودک و نوجوان - جوان و بزرگسال دعوت میکنیم که پس از آشنایی با گروه های مختلف معرفی شده در سایت آرامش اقدام به ثبت نام نموده و مراحل عضویت خود را کامل نمایند و همینطور از متخصصین و هنرمندان و آموزگاران عزیز میخواهیم که در هر زمینه مایل به فعالیت و تشکیل گروه یا راه اندازی دوره های آموزشی هستند به ما بپیوندندبا ما در ارتباط باشید و ما را از ایده ها و نظرات خود آگاه کنید

با تشکر