رادیو آرامش Radio

کلیسای آرامش


رادیو آرامش


یکی دیگر از فعالیت مستمر و هفتگی کلیسای آرامش رادیو می باشد. برنامه های رادیوی آرامش شامل پخش موسیقی های پرستشی از هنرمندان مختلف - پخش نمایشهای رادیویی و مطالب و گفتارهایی از کتاب مقدس بوده و فضایی شاد و معنوی برای مخاطبان خود به ارمغان می آورد. شما می توانید هر هفته روزهای یکشنبه  رادیو آرامش را در شهر مالمو کشور سوئد بر روی موج اف ام فرکانس 89.2 مگا هرتز از ساعت 13 تا14 دنبال نمایید. لازم به توضیح است که برای سهولت آن دسته از دوستانی که موفق به شنیدن رادیو به صورت زنده نشده اند متخصصین فرهنگی و هنری کلیسای آرامش فایل صوتی این برنامه ها را در اینجا برای گوش دادن و دانلود قرار می دهند


2018/03/04  رادیو آرامش

2018/02/11  رادیو آرامش

2017/12/10  رادیو آرامش

2017/11/19  رادیو آرامش

2017/11/12  رادیو آرامش

2017/10/22  رادیو آرامش

2017/10/01  رادیو آرامش

رادیو آرامش 2017/04/23

رادیوآرامش 2017/02/19

رادیو آرامش 2017/1/29

نمایش رادیویی 2015/5/3نمایش رادیویی دعوت متی 12 اپریل 2015

2018/03/11  رادیو آرامش

2018/02/18  رادیو آرامش

2018/01/28  رادیو آرامش

2017/11/26  رادیو آرامش

2017/10/29  رادیو آرامش

2017/10/15  رادیو آرامش

2017/09/17  رادیو آرامش

رادیو آرامش  2017/04/30

رادیو آرامش 2017/02/26

رادیو آرامش 2017/2/5

نمایش رادیویی 2015/5/10

نمایش رادیویی 2015/4/19

2018/03/18  رادیو آرامش

2018/02/25  رادیو آرامش

2018/02/04  رادیو آرامش

2017/12/03  رادیو آرامش

2017/11/04  رادیو آرامش

2017/10/08  رادیو آرامش

2017/09/10  رادیو آرامش

2017/06/04  رادیو آرامش

رادیو آرامش 2017/04/09

رادیو آرامش 2017/2/12

رادیو آرامش 2016/12/11

نمایش رادیویی 2015/4/26