اطلاعیه کلیسا information

کلیسای آرامش

اطلاعیه کلیسای آرامش19:00 روزهای چهارشنبه کلاسهای تعلیمی آلفا از ساعت 

 .برگزار می شود    


هرهفته روزهای جمعه کلاسهای تعلیمی از قبیل کلاسهای جوانان و

کلاسهای شناخت خدای حقیقی از ساعت 19:00 شروع میشود 


19:00 جلسات پرستشی گروه عرب زبانان روز های جمعه

شروع میشود


هر هفته روزهای یکشنبه رادیوی کلیسای آرامش از ساعت  13-14

به صورت زنده پخش میشود شما عزیزان مینتوانید

از موج رادیویی 89/2 ویا از سایت

www.malmokanalen.se

به صورت زنده با ما همراه باشید


در این مدت برنامه رادیو تعطیل می باشد Aug 28- Juni 17

       

با ما در کانال مشارکتی تلگرام همراه باشید


https://t.me/Church_Aramesh_Sweden


جلسات پرستشی از ساعت 16 برگزار میشود   : مکان 


Gamlegårdsvägen 34

216 20 Malmö